De Ostbelgien Classic is de finale van de FIA Trophy For Historic Regularity Rallies in december!

Weet u het nog? Tijdens de tweede editie van de Ostbelgien Classic die in december jl. georganiseerd werd door het ‘The Event’ team rond Michael Bartholemy, was een waarnemer aanwezig van de Internationale Automobiel Federatie om een analyse te maken van de kandidatuur van dit Belgisch evenement voor de finale 2022 van de FIA Trophy for Historic Regularity Rallies.  De eindbeslissing is genomen… en de Ostbelgien Classic zal wel degelijk het kader zijn van deze lang verwachte finale!

`Wat kan ik zeggen, behalve dat toegang krijgen tot de finale van de FIA Trophy for Historic Regularity Rallies na slechts twee edities, toch veel zegt over de kwaliteit van onze organisatie, licht Michael Bartholemy toe. De stemming was duidelijk in ons voordeel, wat ons aanmoedigt om ervoor te zorgen dat de jaargang 2022 van de Ostbelgien Classic nog aantrekkelijker wordt en nog meer gesmaakt wordt.  Ik verberg u niet dat het hele team heel tevreden is dat we deze titel mogen dragen. En we zijn er ook trots op…´

Dit betekent dat vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 december, de Ostbelgien Classic de ultieme afspraak zal zijn voor de internationale regelmatigheid. Dit zal zeker heel wat Belgische specialisten van deze discipline motiveren en ze zullen kunnen rekenen op een meer dan ooit scherpe internationale concurrentie!
`In de loop van de komende weken zullen we de grote lijnen kenbaar maken van deze derde editie die uiteraard zeer bijzonder zal zijn, stelt Michael Bartholemy. Wie al heeft deelgenomen mag trouwens gerust zijn, de veranderingen zullen uitsluitend kosmetisch zijn want het is het globaal concept van de Ostbelgien Classic dat goedgekeurd werd door de Internationale Automobiel Federatie.´

Minister-president Oliver Paasch en Minister Isabelle Weykmans zijn ook verheugd over de toezegging en benadrukken: “Om onze regio opnieuw te kunnen presenteren op dit wereldberoemde sportevenement en om nu het toneel te zijn van een internationale wedstrijd, is te danken aan de organisatorische talenten en de verenigende krachten van het team ‘The Event’. De deelnemers rijden door het karakteristieke landschap, ontdekken de indrukwekkende culturele gebouwen en de unieke gastronomie en warme gastvrijheid. En misschien zal dit de aanzet zijn voor een terugkeer van de een of de ander om de streek verder op vakantie te leren kennen. In ieder geval wensen wij alle rijders, de teams en natuurlijk de gasten een spectaculair en succesvol weekends en heten hen welkom in Ostbelgien”.

We zien elkaar dus op 2, 3 en 4 december voor een evenement dat op het internationale regularity podium voor oldtimers gebracht wordt. Noteer het in uw agenda!