Inschrijfformulier 2022

  Categorie


  Deelname aan de FIA Trophy for Historic Regularity Rallies is enkel mogelijk in de categorie Classic plus.

  Ostbelgien Classic plus
  Gemiddeld maximum 50 km/u met regularity tests (RT), tijdscontroles (TC) en tijdscontroles op seconden (TCS). Roadbook in bolpijl met en zonder afstanden en eenvoudige kaartfragmenten (schaal 1:25.000). Testjes op open wegen of privé eigendom. Hetzelfde concept als de Classic categorie in 2021.

  Ostbelgien Classic Light
  95% van de route is identiek aan de Classic plus categorie. Gemiddeld maximum 45 km/u met regularity tests (RT), tijdscontroles (TC) en tijdscontroles op seconden (TCS). Roadbook in bolpijl met afstanden en eenvoudige kaartfragmenten (schaal 1:25.000). Testjes op open wegen of privé eigendom. Hetzelfde concept als de Light categorie in 2021.

  Piloot

  +(0)

  Licentie / vergunning

  Een licentie van de Belgische FBVA/BFOV is niet voldoende voor dit evenement!

  U heeft een "ONE EVENT REGULARITY PERMIT MAX. 65KM/H" vergunning nodig:
  LinkVraag een vergunning aan | racb.com
  DownloadInstructies voor de vergunningsaanvraag | PDF

  50€ Licentie + 25€ administratiekosten
  *Alleen voor Belgische burgers

  Co-piloot

  +(0)

  Licentie / vergunning

  Een licentie van de Belgische FBVA/BFOV is niet voldoende voor dit evenement!

  U heeft een "ONE EVENT REGULARITY PERMIT MAX. 65KM/H" vergunning nodig:
  LinkVraag een vergunning aan | racb.com
  DownloadInstructies voor de vergunningsaanvraag | PDF

  50€ Licentie + 25€ administratiekosten
  *Alleen voor Belgische burgers

  Auto

  Deelname in team klassement

  Accomodatie


  De overnachting (inclusief ontbijt) op zaterdag 3-12 is inbegrepen in het inschrijfgeld.

  Prijs:

  De eerste reservaties van tweepersoons- of twin kamers worden voorzien in Kloster Heidberg. Latere reservaties zullen verdeeld worden over de resterende verblijfsmogelijkheden.

  Inschrijfgeld

  Het inschrijfgeld omvat

  • Ongeveer 800 km rijplezier
  • Overnachting (incl. ontbijt) op zaterdag 3-12 in een tweepersoonskamer
  • Eten en drinken (3x lunch, avonddiner op vrijdag en zaterdag voor piloot en co-piloot, 10 drankbonnen en snacks tijdens de pauze)
  • Afsluitend diner inclusief drank voor piloot en co-piloot op zondag
  • Roadbooks en rally documenten voor de drie dagen
  • Stickerpakket
  • Rallyplaat
  • Jas en pet voor piloot en co-piloot
  • Geschenken voor deelnemers
  • Welkompakket Ostbelgien Classic
  • Trailerparking
  • Deurnummerstickers
  • Verzekering van de organisatie
  • Sportieve en technische logistiek
  • Live resultaten
  • Digitaal officeel publicatiebord via "Sportity", SMS Service
  • TRIPY Timing en Tracking Systeem
  • Bekers voor de winnaars

  Inschrijfgeld volgens periode:

  • Inschrijving en ontvangst volledige betaling tot 01.07.22: 2190€
  • Inschrijving en ontvangst volledige betaling van 02.07.22 tot 01.10.22: 2490€
  • Inschrijving en ontvangst volledige betaling van 02.10.22 tot 15.11.22: 2690€

  Bijkomende reserveringsoptie:

  Het inschrijfgeld omvat

  • Ongeveer 800 km rijplezier
  • Overnachting (incl. ontbijt) op zaterdag 3-12 in een tweepersoonskamer
  • Deurnummerstickers
  • Verzekering van de organisatie
  • Sportieve en technische logistiek
  • Live resultaten
  • Digitaal officeel publicatiebord via "Sportity", SMS Service
  • TRIPY Timing en Tracking Systeem
  • Bekers voor de winnaars

  Inschrijfgeld volgens periode:

  • Inschrijving en ontvangst volledige betaling tot 01.07.22: 1290€
  • Inschrijving en ontvangst volledige betaling van 02.07.22 tot 01.10.22: 1590€
  • Inschrijving en ontvangst volledige betaling van 02.10.22 tot 15.11.22: 1790€

  Bijkomende reserveringsoptie:

  Inschrijfgeld
  Licentie Bestuurder
  Licentie Passagier
  Accomodatie
  Optie

  Total

  Factuur

  Aanvaarding

  Toestemmingsverklaring met betrekking tot het bewerken van foto’s en/of video-opnamen overeenkomstig de AVG

  Door de ondertekening verklaart de deelnemer zich ermee akkoord dat er tijdens de Ostbelgien Classic foto’s en/of video-opnamen gemaakt worden waarop de deelnemer resp. zijn voertuig identificeerbaar is. De toestemming geldt ook voor de publicatie en het kosteloze gebruik van de foto’s en/of video-opnamen op de homepagina van de vereniging, de facebook-pagina en in andere publicaties van The Event NV. De akkoordverklaring kan op elk ogenblik, zonder opgave van redenen, schriftelijk met een aan info@ostbelgien-classic.be gerichte e-mail ingetrokken worden.

  Gegevensbeschermingsbepaling

  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

  The Event NV
  Voulfeld 24
  4700 Eupen
  België
  info@ostbelgien-classic.be

  Voor onze motorsportevenementen verwerken we de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, kledingmaat, identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer, club, bankrelatie en gegevens over het voertuig. Deze gegevens hebt u ons bij de inschrijving medegedeeld.

  Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de organisatie, uitvoering en aankondiging van evenementen van The Event NV. Voor een ander gebruik van de persoonsgegevens evenals voor een overdracht ervan aan derden is een afzonderlijk toestemming van de deelnemer vereist.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst resp. voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 lit. b AVG). Foto- en video-opnamen waarop u herkenbaar bent, verwerken we op grond van de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 lit. a AVG).

  Uw persoonsgegevens worden door The Event NV digitaal en/of op papier bewaard en kunnen enkel door gemachtigde personen of leden ingekeken worden. Uw persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt.

  U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, recht op correctie, wissing, beperking, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar. Verder hebt u het recht om in geval van een vermoede inbreuk op het gegevensbeschermingsrecht bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

  Afstand van verhaal

  De organisatie en alle medewerkers / helpers van de organisator zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig bewust of onbewust veroorzaakte schade die direct of indirect ontstaat voor, tijdens of na de wedstrijd. Dit geldt eveneens voor schade veroorzaakt door derden. De afstand van verhaal geldt voor schade aan personen, voorwerpen, voertuigen en eventuele gevolgschade. Ik doe uitdrukkelijk afstand van het recht om eender welke juridische actie te ondernemen tegen de organisator van de OstBelgien Classic 2022. Ik heb kennis genomen van het reglement en accepteer de voorwaarden daarin opgenomen.

  Inschrijvingen worden enkel aanvaard na ontvangst van de volledige betaling van het inschrijfgeld, inclusief eventuele toeslagen.

  De organisator heeft het recht om inschrijvingen te weigeren zonder opgave van reden.

  Terugbetaling van inschrijfgelden: Inschrijfgelden zullen volledig terugbetaald worden als de organisator de inschrijving weigert of als het evenement geannuleerd werd conform artikel 5.3.4 van het OBC2022 Reglement.

  Organisator:
  The Event AG, Voulfeld 24,
  4700 Eupen, Belgien
  MwSt:. BE 0811.823.880

  Bankgegevens:
  Bank: AXA
  IBAN: BE 51 7512 0412 9062
  BIC: AXABBE22
  Reference: Team XY / Ostbelgien Classic 2022