Inschrijving

Categorie

Ostbelgien Classic
Rijdt met een gemiddelde snelheid van 50 km/u, Regelmatigheidsproeven met ZK en ZKS (tijdscontroles en tijdscontroles op de seconde). De route wordt verreden middels het bol-pijlsysteem mét en zonder vermelding van afstanden, enkele kaarten met ingetekende lijn of met zelf in te tekenen lijn (1:25000). Testen worden verreden op voor verkeer afgesloten straten of op privéterreinen. Hetzelfde concept als in 2019.

Ostbelgien Classic Light
Rijdt dezelfde route als Ostbelgien Classic, echter met een gemiddelde snelheid van 45 km/u, met Regelmatigheidsproeven met ZK (tijdscontroles). De route wordt verreden middels het bol-pijlsysteem mét vermelding van afstanden, en enkele eenvoudige kaarten met ingetekende lijn (1:25000). Testen worden verreden op voor verkeer afgesloten staten of op privéterreinen.

Bestuurder

+(0)

Vergunning

Een licentie van de Belgische FBVA/BFOV is niet voldoende voor dit evenement!

U heeft een "ONE EVENT REGULARITY PERMIT MAX. 65KM/H" vergunning nodig:
LinkVraag een vergunning aan | racb.com
DownloadInstructies voor de vergunningsaanvraag | PDF

50€ Licentie + 25€ administratiekosten
*Alleen voor Belgische burgers

Passagier

+(0)

Vergunning

Een licentie van de Belgische FBVA/BFOV is niet voldoende voor dit evenement!

U heeft een "ONE EVENT REGULARITY PERMIT MAX. 65KM/H" vergunning nodig:
LinkVraag een vergunning aan | racb.com
DownloadInstructies voor de vergunningsaanvraag | PDF

50€ Licentie + 25€ administratiekosten
*Alleen voor Belgische burgers

Automobiel


Teamname

Accomodatie

Prijs:

De eerste boekingen van tweepersoons- en tweepersoonskamers worden ondergebracht in het Heidbergklooster.
Latere boekingen worden verdeeld over de overige accommodaties.

Inschrijfgeld

Het inschrijvingsgeld omvat:

  • 800 KM rijplezier
  • East Belgium Classic Autopakket
  • Teamjassen
  • Lunch en diner tijdens het evenement incl.
  • 2 rallyborden voor het voertuig
  • Startnummers
  • Roadbook en rally documenten voor de 3 dagen
  • Prijzen voor de winnaars

Verbazingwekkend:

  • Toegang en betaling van 02.07.2020 tot 01.10.2020: 2200€
  • Toegang en betaling van 02.10.2020 tot 20.11.2020: 2500€
Inschrijfgeld
Licentie Bestuurder
Licentie Passagier
Accomodatie

Total

Factuur

Aanvaarding

Toestemmingsverklaring met betrekking tot het bewerken van foto’s en/of video-opnamen overeenkomstig de AVG

Door de ondertekening verklaart de deelnemer zich ermee akkoord dat er tijdens de Ostbelgien Classic foto’s en/of video-opnamen gemaakt worden waarop de deelnemer resp. zijn voertuig identificeerbaar is. De toestemming geldt ook voor de publicatie en het kosteloze gebruik van de foto’s en/of video-opnamen op de homepagina van de vereniging, de facebook-pagina en in andere publicaties van The Event NV. De akkoordverklaring kan op elk ogenblik, zonder opgave van redenen, schriftelijk met een aan info@ostbelgien-classic.be gerichte e-mail ingetrokken worden.

Gegevensbeschermingsbepaling

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

The Event NV
Voulfeld 24
4700 Eupen
België
info@ostbelgien-classic.be

Voor onze motorsportevenementen verwerken we de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, kledingmaat, identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer, club, bankrelatie en gegevens over het voertuig. Deze gegevens hebt u ons bij de inschrijving medegedeeld.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de organisatie, uitvoering en aankondiging van evenementen van The Event NV. Voor een ander gebruik van de persoonsgegevens evenals voor een overdracht ervan aan derden is een afzonderlijk toestemming van de deelnemer vereist.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst resp. voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 lit. b AVG). Foto- en video-opnamen waarop u herkenbaar bent, verwerken we op grond van de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 lit. a AVG).

Uw persoonsgegevens worden door The Event NV digitaal en/of op papier bewaard en kunnen enkel door gemachtigde personen of leden ingekeken worden. Uw persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de gegevensverwerking is bereikt.

U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, recht op correctie, wissing, beperking, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar. Verder hebt u het recht om in geval van een vermoede inbreuk op het gegevensbeschermingsrecht bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Verklaring van vrijstelling van aansprakelijkheid

Ik stel de organisatoren en alle medewerkers en helpers van de rally vrij van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks, vóór, tijdens of na de rally kan ontstaan en dit zowel voor opzettelijk als niet opzettelijk veroorzaakte schade. Dit geldt tevens voor schade die door derden veroorzaakt wordt. De verklaring van vrijstelling van aansprakelijkheid heeft betrekking op zowel schade aan personen, voorwerpen en voertuigen als alle mogelijke gevolgschade. Ik zie bovendien uitdrukkelijk ervan af om de organisatoren van de Ostbelgien Classic 2020 op enige wijze en om welke reden ook gerechtelijk te vervolgen. Ik heb kennis genomen van het reglement en aanvaard de daarin vermelde voorwaarden.

De inschrijving wordt alleen geaccepteerd als het volledige inschrijfgeld
inclusief eventuele toeslagen is ontvangen.

De organisator behoudt zich het recht voor om een nominatie zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Refund van het inschrijfgeld: Het inschrijfgeld wordt alleen volledig terugbetaald, als de inschrijving door de organisator is afgewezen of als het evenement is geannuleerd.

Organisator:
The Event AG, Voulfeld 24,
4700 Eupen, Belgien
MwSt:. BE 0811.823.880

Bankgegevens:
Bank: AXA
IBAN: BE 51 7512 0412 9062
BIC: AXABBE22
Reference: Team XY / Ostbelgien Classic 2020