De Ostbelgien Classic zal de stad Eupen steunen na de verschrikkelijke overstromingen

Terwijl de structuur “The Event” van Michael Bartholemy haar initiatieven vermenigvuldigt ter bevordering van de Ostbelgien in het algemeen, en Eupen in het bijzonder wat de Ostbelgien Classic betreft, hebben de catastrofale overstromingen van juli het lager gelegen deel van de stad voor totale ontreddering gezorgd. Voor het gemeentebestuur bestaat de huidige prioriteit erin Eupen in staat te stellen het leven zo normaal mogelijk te laten hervatten, door alles in het werk te stellen om de bevolking een deel van haar gewoonten weer te laten aannemen.

In het licht van deze natuurramp vragen sommigen zich af of de Ostbelgien Classic 2021 wel zal doorgaan in het eerste weekend van december. Het antwoord is duidelijk ja: “Wat Eupen enkele weken geleden heeft meegemaakt, is buitengewoon triest, maar deze dramatische situatie motiveert ons nog meer om door te gaan en de stad op onze eigen manier te steunen“, legt Michael Bartholemy, organisator, uit. Niet alleen zal de Ostbelgien Classic plaatsvinden op 3, 4 en 5 december, maar alles zal in het werk worden gesteld om de slachtoffers en al diegenen die sinds half juli in moeilijkheden verkeren te helpen…“.

Concreet zal ‘The Event’ contact opnemen met de restaurantpartners van het evenement om na te gaan hoe het verder moet en niemand in de steek te laten… “Zoals sommigen onder u weten, heeft L’Atelier, het prestigieuze kader voor het diner op zondagavond, dat door iedereen wordt gewaardeerd, zeer ernstige schade opgelopen“, gaat Michael Bartholemy verder. We kunnen niet achterover leunen en toekijken. Wij zullen blijven samenwerken met het restaurant en zijn manager, Marc Nüchtern, door hem de opdracht te geven een diner te organiseren dat elders zal worden gehouden, maar dat de ’touch’ van L’Atelier zal behouden…“.

En dat is niet alles. De Ostbelgien Classic wil ook de slachtoffers van de ramp in de benedenstad steunen, met name door concrete financiële hulp. “Samen met Joseph Lambert, die verantwoordelijk is voor het parcours van de Ostbelgien Classic, zullen we een stopplaats organiseren waar iedereen, zowel concurrenten als deelnemers, op een gezellige manier een maaltijd kan nuttigen. Het geld dat bij deze gelegenheid wordt ingezameld, zal geheel ten goede komen aan de steuncomités voor de slachtoffers. Iedereen zal vrij zijn om te doen wat hij wil, maar alles wat ter plaatse wordt verbruikt, zal bijdragen tot de verbetering van de situatie van diegenen die het zwaarst werden getroffen door de overstromingen…“.

Door Eupen in de schijnwerpers te zetten, wil de Ostbelgien Classic 2021 duidelijk de vrijgevigheid die de eerste weken na de verschrikkelijke overstromingen kenmerkte, tot het einde van het jaar voortzetten. In volledige samenwerking met het stadsbestuur zullen oplossingen worden gevonden zodat dit regelmatigheidsevent voor oldtimers meer dan ooit het nuttige met het aangename kan combineren. Praktische details volgen binnenkort…